9 bộ ảnh đại diện nhóm lớp năm học 2023 - 2024

Avatar nhóm lớp 1 đến lớp 9 theo chủ đề: những bông hoa điểm 10, chiến binh học tập… Có Link Google Drive tải xuống miễn phí.

Tú Tài là phần mềm soạn và giao bài tập hỗ trợ giáo viên dạy học hiệu quả. Với Tú Tài, giáo viên có thể giao bài tập nhanh từ hệ thống với kho học liệu chất lượng; tự soạn câu hỏi đa dạng: trắc nghiệm, điền từ, sắp xếp, ghép nối… hoặc kết hợp giữa câu hỏi tự soạn và câu hỏi soạn sẵn. Bên cạnh đó, Tú Tài hỗ trợ giáo viên trong công tác quản lý tỷ lệ làm bài tập về nhà, chấm điểm nhanh và đánh giá chất lượng rèn luyện của học sinh.

Lớp 1 - Học tập chăm ngoan

Ảnh đại diện lớp 1A Ảnh đại diện lớp 1B Ảnh đại diện lớp 1C Ảnh đại diện lớp 1D Ảnh đại diện lớp 1E Ảnh đại diện lớp 1G Ảnh đại diện lớp 1H Ảnh đại diện lớp 1A1 Ảnh đại diện lớp 1A2 Ảnh đại diện lớp 1A3 Ảnh đại diện lớp 1A4 Ảnh đại diện lớp 1A5 Ảnh đại diện lớp 1A6 Ảnh đại diện lớp 1A7 Ảnh đại diện lớp 1A8 Ảnh đại diện lớp 1A9

>>> Link tải xuống:

https://drive.google.com/drive/folders/1UvtaMG3X2HO1VxJvKEZEyYDCby1lvCqU?usp=sharing

Lớp 2 - Trái tim xanh lá

Ảnh đại diện lớp 2A Ảnh đại diện lớp 2B Ảnh đại diện lớp 2C Ảnh đại diện lớp 2D Ảnh đại diện lớp 2E Ảnh đại diện lớp 2G Ảnh đại diện lớp 2H Ảnh đại diện lớp 2A1 Ảnh đại diện lớp 2A2 Ảnh đại diện lớp 2A3 Ảnh đại diện lớp 2A4 Ảnh đại diện lớp 2A5 Ảnh đại diện lớp 2A6 Ảnh đại diện lớp 2A7 Ảnh đại diện lớp 2A8 Ảnh đại diện lớp 2A9

>>> Link tải xuống:

https://drive.google.com/drive/folders/1YjFuWm22bayUkao8cCjPo7XRJTCnsJrG?usp=sharing

Lớp 3 - Những bông hoa điểm 10

Ảnh đại diện lớp 3A Ảnh đại diện lớp 3B Ảnh đại diện lớp 3C Ảnh đại diện lớp 3D Ảnh đại diện lớp 3E Ảnh đại diện lớp 3G Ảnh đại diện lớp 3H Ảnh đại diện lớp 3A1 Ảnh đại diện lớp 3A2 Ảnh đại diện lớp 3A3 Ảnh đại diện lớp 3A4 Ảnh đại diện lớp 3A5 Ảnh đại diện lớp 3A6 Ảnh đại diện lớp 3A7 Ảnh đại diện lớp 3A8 Ảnh đại diện lớp 3A9

>>> Link tải xuống:

https://drive.google.com/drive/folders/15K7tk692Hc2arN9QjGn02cxaT7650JWC?usp=sharing

Lớp 4 - Học tập vui vẻ

Ảnh đại diện lớp 4A Ảnh đại diện lớp 4B Ảnh đại diện lớp 4C Ảnh đại diện lớp 4D Ảnh đại diện lớp 4E Ảnh đại diện lớp 4G Ảnh đại diện lớp 4H Ảnh đại diện lớp 4A1 Ảnh đại diện lớp 4A2 Ảnh đại diện lớp 4A3 Ảnh đại diện lớp 4A4 Ảnh đại diện lớp 4A5 Ảnh đại diện lớp 4A6 Ảnh đại diện lớp 4A7 Ảnh đại diện lớp 4A8 Ảnh đại diện lớp 4A9

>>> Link tải xuống:

https://drive.google.com/drive/folders/1UqQ4CJAjvyBWftGXOYWUwVJoZ7CxqXoh?usp=sharing

Lớp 5 - Học tập sáng tạo

Ảnh đại diện lớp 5A Ảnh đại diện lớp 5B Ảnh đại diện lớp 5C Ảnh đại diện lớp 5D Ảnh đại diện lớp 5E Ảnh đại diện lớp 5G Ảnh đại diện lớp 5H Ảnh đại diện lớp 5A1 Ảnh đại diện lớp 5A2 Ảnh đại diện lớp 5A3 Ảnh đại diện lớp 5A4 Ảnh đại diện lớp 5A5 Ảnh đại diện lớp 5A6 Ảnh đại diện lớp 5A7 Ảnh đại diện lớp 5A8 Ảnh đại diện lớp 5A9

>>> Link tải xuống:

https://drive.google.com/drive/folders/1PUQQUiurMRBB2U8KKNiaSDvUgSpJkFWr?usp=sharing

Lớp 6 - Học tập chăm chỉ

Ảnh đại diện lớp 6A Ảnh đại diện lớp 6B Ảnh đại diện lớp 6C Ảnh đại diện lớp 6D Ảnh đại diện lớp 6E Ảnh đại diện lớp 6G Ảnh đại diện lớp 6H Ảnh đại diện lớp 6A1 Ảnh đại diện lớp 6A2 Ảnh đại diện lớp 6A3 Ảnh đại diện lớp 6A4 Ảnh đại diện lớp 6A5 Ảnh đại diện lớp 6A6 Ảnh đại diện lớp 6A7 Ảnh đại diện lớp 6A8 Ảnh đại diện lớp 6A9

>>> Link tải xuống:

https://drive.google.com/drive/folders/1GHWF6V8jZQ_zDmLwIgReURk996awI8_J?usp=sharing

Lớp 7 - Những bông hoa chào mừng năm học mới

Ảnh đại diện lớp 7A Ảnh đại diện lớp 7B Ảnh đại diện lớp 7C Ảnh đại diện lớp 7D Ảnh đại diện lớp 7E Ảnh đại diện lớp 7G Ảnh đại diện lớp 7H Ảnh đại diện lớp 7A1 Ảnh đại diện lớp 7A2 Ảnh đại diện lớp 7A3 Ảnh đại diện lớp 7A4 Ảnh đại diện lớp 7A5 Ảnh đại diện lớp 7A6 Ảnh đại diện lớp 7A7 Ảnh đại diện lớp 7A8 Ảnh đại diện lớp 7A9

>>> Link tải xuống:

https://drive.google.com/drive/folders/1_T5N_P31_9rv5spYK0DiIRuXX2QLSyaw?usp=sharing

Lớp 8 - Năm học mới vui vẻ

Ảnh đại diện lớp 8A Ảnh đại diện lớp 8B Ảnh đại diện lớp 8C Ảnh đại diện lớp 8D Ảnh đại diện lớp 8E Ảnh đại diện lớp 8G Ảnh đại diện lớp 8H Ảnh đại diện lớp 8A1 Ảnh đại diện lớp 8A2 Ảnh đại diện lớp 8A3 Ảnh đại diện lớp 8A4 Ảnh đại diện lớp 8A5 Ảnh đại diện lớp 8A6 Ảnh đại diện lớp 8A7 Ảnh đại diện lớp 8A8 Ảnh đại diện lớp 8A9

>>> Link tải xuống:

https://drive.google.com/drive/folders/1UymJbe8WtpqSMX7mCSo6vIEyZ0yT-_uR?usp=sharing

Lớp 9 - Chiến binh học tập

Ảnh đại diện lớp 9A Ảnh đại diện lớp 9B Ảnh đại diện lớp 9C Ảnh đại diện lớp 9D Ảnh đại diện lớp 9E Ảnh đại diện lớp 9G Ảnh đại diện lớp 9H Ảnh đại diện lớp 9A1 Ảnh đại diện lớp 9A2 Ảnh đại diện lớp 9A3 Ảnh đại diện lớp 9A4 Ảnh đại diện lớp 9A5 Ảnh đại diện lớp 9A6 Ảnh đại diện lớp 9A7 Ảnh đại diện lớp 9A8 Ảnh đại diện lớp 9A9

>>> Link tải xuống:

https://drive.google.com/drive/folders/1_lwKxU4xT-I2rQ_ySvEemQnOFjM7Ga3e?usp=sharing

Trên đây là mẫu ảnh đại diện nhóm lớp chào mừng năm học mới cho thầy cô và các bạn học sinh. Kính chúc quý thầy cô và các bạn học sinh một năm giảng dạy và học tập hiệu quả, gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp.