vì sao chọn mua khóa học của Tú Tài

Bạn có thể mua khóa học cho một hoặc nhiều tài khoản sử dụng

Tăng học lực giỏi hơn, khá hơn

Tự học trực tuyến với trí tuệ nhân tạo AI

Kích thích chăm chỉ game hóa

Gói học 6 tháng
750.000 ₫
 • Học toàn bộ các chủ điểm
 • Không giới hạn tích lũy Ruby đổi quà
 • Đánh giá năng lực đầu vào
 • Lộ trình học cá nhân hoá theo học lực
 • Nội dung học chuẩn theo Bộ GDĐT
 • Xem đánh giá chi tiết về quá trình học
 • Thời gian học: Toàn thời gian
 • Tặng 100 Ruby
Chọn gói học
Gói học 12 tháng
999.000 ₫
 • Học toàn bộ các chủ điểm
 • Không giới hạn tích lũy Ruby đổi quà
 • Đánh giá năng lực đầu vào
 • Lộ trình học cá nhân hoá theo học lực
 • Nội dung học chuẩn theo Bộ GDĐT
 • Xem đánh giá chi tiết về quá trình học
 • Thời gian học: Toàn thời gian
 • Tặng 250 Ruby
Chọn gói học

Thông tin tài khoản

Bạn có thể mua khóa học cho một hoặc nhiều tài khoản sử dụng

Họ tên
Số điện thoại
Email
Địa chỉ
Danh sách tài khoản sử dụng khóa học
Gói học chọn mua
mua gói học