CHÍNH SÁCH BẢO MẬT - NỀN TẢNG HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TÚ TÀI

Chính sách bảo mật được thiết lập nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng và giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo mật thông tin. 

1. Thu thập thông tin

- Khi người dùng đăng ký tài khoản trên nền tảng, Tú Tài sẽ yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin như: Họ tên, Email, Số điện thoại và thông tin liên quan khác nhằm hỗ trợ kịp thời cho mọi vấn đề của người dùng.

- Tú Tài sử dụng các công nghệ như cookie để thu thập thông tin về hoạt động của người dùng trên nền tảng. Thông tin này giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng và cung cấp các dịch vụ tốt hơn.

2. Sử dụng thông tin

- Tú Tài sử dụng thông tin cá nhân mà người dùng cung cấp để quản lý tài khoản, cung cấp dịch vụ phù hợp và liên hệ với người dùng về các thông tin quan trọng liên quan đến quá trình sử dụng Tú Tài.

- Thông tin cá nhân của người dùng có thể được sử dụng để đội ngũ Tú Tài tối ưu hóa trải nghiệm học tập, cung cấp thông tin về các khóa học và tài nguyên phù hợp với quyền lợi và sở thích cá nhân của người dùng.

- Tú Tài có thể sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để nghiên cứu và phân tích dữ liệu nhằm cải thiện chất lượng dịch vụ cung cấp.

3. Chia sẻ thông tin

Tú Tài cam kết không chủ động chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của người dùng cho bên thứ ba khi chưa có sự đồng ý. Ngoại trừ trường hợp có yêu cầu bằng văn bản pháp luật của Cơ quan có thẩm quyền. 

4. Bảo mật thông tin

- Tú Tài áp dụng các biện pháp bảo mật nhằm bảo vệ thông tin cá nhân của người dùng, tránh truy cập trái phép, tiết lộ hoặc sửa đổi.

- Người dùng có trách nhiệm tự bảo vệ, không tiết lộ thông tin tài khoản truy cập vào Tú Tài.

5. Lưu trữ thông tin

Thông tin cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ trong khoảng thời gian cần thiết để đáp ứng các mục đích đã nêu trên. 

Bằng cách truy cập và sử dụng dịch vụ của chúng tôi, người dùng công nhận rằng đã đọc, hiểu và nhất trí tuân thủ những chính sách trên. Nếu không đồng ý với bất kỳ nội dung nào, vui lòng không tiếp tục sử dụng website này.